Crida pública amb caràcter excepcional per seleccionar aspirants per als nomenaments temporals per a la categoria de facultatiu/facultativa especialista en Pediatria i Puericultura d'àrea i en EAP